Publicaties

Historische bijdragen

2020, ‘Verleiding en vermaak op Vlooienburg (1600-1800)’, in: Kirsten van Kempen en Hetty Berg (red.), Waterlooplein – De buurt binnenstebuiten (Amsterdam) p. 68-79.

2020, ‘Amsterdam in the Dutch ‘Golden Age’ (1578–1672)’, in: N. Middelkoop (red.), Rembrandt and Amsterdam portraiture, 1590-1670 (catalogus Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid) p. 45-65.

2020, ‘Plaagpachten. Over belastingheffing in de “Gouden Eeuw”, De Witte Raaf 205 (2020) p. 21-14.

2019, ‘The rise and fall of the “bierbeschooier”. Supplying and controlling Amsterdam drinking houses (1580-1795)’, Brewery History 180, p. 51-67.

2019, ‘Nederlandse handelsvaart op het Middellandse Zeegebied in de 17de eeuw. Een korte inleiding op de Straatvaart’, in: B. van den Hoven en I. Toussaint (red.), Wereldvondsten uit een Hollands schip. Basisrapportage BZN17/Palmhoutwrak (Castricum) 10-33.

2019, met Floor Meijer, ‘Uit eten in Amsterdam. Herbergen, ordinarissen en gaarkeukens (1650-1800)’, Jaarboek Amstelodamum (2018) 38-71, 195-199.

2018, ‘États-Généraux’, in: Catherine Secrétan en Willem Frijhoff (red.), Dictionnaire des Pays-Bas au Siècle d’or: de l’Union d’Utrecht à la Paix d’Utrecht (1579-1713 (Parijs 2018), in 2019 bekroond met de Prix Dix-Septième siècle.

2017, wetenschappelijke versie en handelseditie proefschrift De Amsterdamse herberg (1450-1800). Geestrijk centrum van het openbare leven (Nijmegen 2017). Bekroond met de Joop Witteveenprijs 2019.

2017, ‘“Afgaand getij” en woelige baren’, in: Bert Gerlagh (red.), Kijk Amsterdam 1700-1800. De mooiste stadsgezichten (Bussum 2017) 10-19.

2017, met Els Kloek, Keetje Hodshon (1768-1829). Rijk, revolutionair en mysterieus (Nijmegen 2017).

2016, ‘Een gebreidelde Atlas en zijn hemelkloot. De geschiedenis van een stadhuisbeeld’, Oud Holland  129 (2016), afl. 3-4, 131 –148.

2016, lemma Elias en Jacob Trip voor het Dordts Biografisch Woordenboek.

2015, met Rietje van Vliet, ‘Tetjeroen, de legendarische kwakzalver van de Botermarkt’, Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman (2015), afl. 2, 173-193.

2014,met Emma Los en Norbert Middelkoop, Hollanders van de Gouden Eeuw (Amsterdam 2014).

2014, met Judith van Gent, ‘De doelens als herbergen en ontvangstcentra (1530-1700)’, Jaarboek Amstelodamum 105 (2013) 276-342.

2014, ‘Trade, transport and storage in Amsterdam inns (1450-1800)’, Journal of Urban History 40 (2014), afl. 4, p. 742-761.

2014, ‘”Tot beswaernisse haerder consciëntie”: Loyaliteit en dwang in eedverbonden tijdens de Opstand (1568-1588)’, Historisch Tijdschrift Holland 46 (2014), afl. 2. p. 50-63.

2014, De kleine geschiedenis van Amsterdam voor dummies (Amersfoort 2014).

2013, met Rob van Reijn, De ommuurde stad: langs de 17de-eeuwse bolwerken en stadspoorten van Amsterdam (uitgeverij Bas Lubberhuizen). Besprekingen op Historiek.net en Cultuurbewust.nl.

2013, ‘Unfortunate Dutch vessels in Baltic waters’ (1700-1800)’ (pdf), in: M. Roio (ed.), Shipwreck Heritage: Digitizing and Opening Access to Maritime History Sources (Tallinn 2013).

2013, ‘Zeezaken, ruzie en verzoening in de havenbuurt: notaris Simon van Sevenhoven en zijn klantenkring (1681-1706)’ (pdf), Jaarboek Amstelodamum 104 (2012) 36-59.

2012, samen met Will Brouwers, ‘De Vrede van Nijmegen: een fluitschip met een bijzondere naam’, Vitrivius 21.

2012, samen met Emma Los, Geboortegrond. Vier eeuwen familie Salm [uitgave Vereeniging Familie Salm]. Recensie in: Doopsgezinde Bijdragen 38 (2012) p. 361.

2012, samen met Wilma Gijsbers, ‘Geborgen of gezonken, gered of verdronken. Papieren getuigen van scheepsrampen rond Texel (1575-1795)’, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 31, afl. 1, 42-59.

2011, drie hoofdstukken in: Waakzaam in Amsterdam: hoofdstad en politie vanaf 1275, P. de Rooy (red.) (Amsterdam 2011). Recensie in: BMGN.

2011, samen met Emma Los, Amsterdam voor vijf duiten per dag (uitg. Athenaeum-Polak & v Gennep). Winnaar Zilveren Tulp 2012, een prijs voor het meest bijzondere informatieve boek (juryrapport). Recensies o.a. in: NRC Handelsblad, de Volkskrant, de Telegraaf, Gooi- en Eemlander, Dagblad van het Noorden, Trouw, het Parool, HP De Tijd, Nederlands Dagblad en Metro.

2010, ‘Adam Cramer in ballingschap. Royement en bestraffing van een advocaat in 1714’, Pro Memorie. Bijdragen tot de Rechtsgeschiedenis der Nederlanden (2010).

2010, ‘Stadtgesellschaft und Verwaltung in Amsterdam von 1578 bis 1660’, in: Goldenes Zeitalter: holländische Gruppenporträts aus dem Historischen Museum Amsterdam, M. Dekiert en K. Schütz (red.) (München, 2011) 17-25.

2010, ‘”Beatus ille qui procul negotiis”. Zeven generaties Van Collen in Amsterdam (1600-1835)’, Jaarboek Amstelodamum 101 (2009) 130-165.

2009, ‘Heliogabalus in The Hague. Franco-Dutch relations during the embassy of D’Espesses (1624-1628)’, Dutch Crossing: Journal of Low Countries Studies 33 (2009), afl. 1, 44-63.

2006-2015, diverse lemmata in het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN).

2007, ‘”Ten gunste van de eer van de koning en het zielenheil.” Haagse ambassadekapellen en Franse religieuze diplomatie (1608-1651)’, Tijdschrift voor Geschiedenis jrg. 120, nr. 1, p. 40-59.

2007, ‘Continuïteit, trends en crisis. Op zoek naar de kalenderconjunctuur’, in: Gedrukte Tijd (uitgave Stichting Kalenderwedstrijd).

2006, ‘Het verraad van Bergen op Zoom in 1628’, De Waterschans 1-2006.

2005, ‘Jan Coenensz: Van oude geus tot Leicestriaan. Gefnuikte carrières en politiek activisme tijdens de Opstand (1564-1593)’, in: Jaarboek Amstelodamum 2005 p. 84-127.

2004-2005, drie hoofdstukken over de periode 1578-1795 in de Geschiedenis van Amsterdam, deel 2,1 en 2,2 (Amsterdam, uitgeverij SUN in opdracht van de Jan Wagenaar Stichting).

2003, Geld, gewin en geweten. Besluiten van de Staten-Generaal (1626-1630) [webartikel i.s.m. Wilma Gijsbers en Judith Schooneveld].

2002, ‘”Rechters in ’t hoochste resort”. Hollandse invloed op Amsterdamse justitie tijdens de Republiek’, Holland 34 (2002) p. 1-15.

2000-2004, artikelen voor Fibula, orgaan van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis (NJBG).

2000, ‘Katholieken, corruptie en knevelarij. Een 18e-eeuws schotschrift nader beschouwd’, in: Jaarboek Amstelodamum 92, p. 109-120.

1998, ‘“Gratie aan monsters?” Vergiffenis en wraak na de Bataafse Revolutie’, Skript jrg. 20, nr. 2, p. 122-133.

1997, ‘Een “profitabel” ambt. Het inkomen van de schouten tijdens de Republiek’,  Maandblad Amstelodamum 84, p. 136-148.

1997, ‘”Kennen, respecteren ende gehoorsamen”. Amsterdamse schouten en hun ambt’,  in: Jaarboek Amstelodamum 89, p. 11-42.

Voordrachten en bijdragen aan workshops

2019, ‘Koninklijke gaarkeukens en driestuiver ordinarissen. Het gastronomisch Amsterdam van Weyerman’, hoofdlezing Stichting Jacob Campo Weyerman.

2018, gastcollege mastervak Stadsgeschiedenis, Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam.

2018, presentatie stadsherbergen tijdens cursus geschiedenis van Amsterdam, Projectmanagement bureau, Gemeente Amsterdam.

2018, presentatie bijeenkomst onderzoekers Palmhoutwrak, Huis van Hilde, Castricum.

2017, lezing Open Monumentendag in Arti, Amsterdam.

2016, presentatie Schijn en wezen in notariële akten. De ‘dode zielen’ van een drooggasterijhouder, gehouden op 29 september 2016 tijdens het Symposium Notariële Archieven op het Stadsarchief Amsterdam.

2014, presentatie Different folks, different welcomes: Arriving in migrant metropolis Amsterdam (1500-1700), gehouden op 5 juni 2014 tijdens de workshop Arriving in the Renaissance: Migration, Mobility and Hospitality in Europe and the Mediterranean, in het Centre for the Study of the Renaissance van de University of Warwick, Engeland.

2013, presentatie Finding Baltic wrecks in Dutch archives (1700-1900), gehouden op 13 februari 2013 op het Final Seminar van het SHIPWHER-project in Stockholm, Zweden. Video: Bambuser.com.

Overige publicaties en (eind)redactiewerk

2020, redactie Nanda Geuzebroek, Vondelingen Het Aalmoezeniersweeshuis van Amsterdam 1780-1830 (Hilversum).

2013, artikelen voor Intermediair Weekblad.

2012, publieksteksten voor de Tijdlijn Nederlandse Geschiedenis van het Rijksmuseum.

2012, publieksfolder voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over Aanloop Molengat, de eerste onderwateropgraving.

2012, artikel ‘Tetje de Jong, de eerste vrouwelijke politiecommissaris’, Crimelink 5, nr. 1, 26-31.

2006-2012, rubriek Nieuw Licht, recensies en artikelen in tijdschrift Ons Amsterdam.

2011, levensbeschrijvingen voor de QR-wandelroute Historie aan Huis.

2011, artikelen in de IT Survivalgids 2011 van Webwereld.

2007-2009, artikelen voor de Geschiedeniskrant van Anno (bijlage in Spits), zoals ‘De “gouwe kelen” van Volendam’ (d.d. 14-6-2007).

2008, eindredactie en teksten naar aanleiding van de canon van Nederlandse geschiedenis in: Beleef toen nu! (uitgave van Mo’Media).

2008, ‘Wonderharing en hoerenjagers. Pamfletten als voorlopers van de sensatiepers’, in: VKTV-Jaarboek, 19-29.

2007, webteksten voor Amsterdamse Schatten, de pronkstukken van het Stadsarchief Amsterdam.

2007, artikelen in Grafisch Weekblad.

2006-2009, (eind)redactie en teksten voor Buurt&Stad, een online educatief project van het Stadsarchief Amsterdam.

2006, tekstbijdragen aan Magazine!, tijdschrift bij de gelijknamige tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.

2001-2009, artikelen in Media Facts, vakblak over de uitgeefsector.

1999-2003, (eind)redacteur en auteur van VPRO Backstage in de VPRO Gids en de Interne Post. Daarnaast ook artikelen over nieuwe media in de VPRO Gids.

1999-2003, artikelen in Adformatie, weekblad voor reclame, marketing en media, en op de website Adformatie Online.

2001, (eind)redacteur Communicatie Online, website voor de communicatiebranche.

2000-2003, artikelen voor twee Wolters-Noordhoff-uitgaven voor de Stichting Onderzoek Beste Bedrijven.

2000-2001, artikelen in Adfo Direct, maandblad over direct marketing.

1999-2000, redacteur van het webzine ‘Industry Solutions’ van Microsoft Benelux.

1999-2001, artikelen in Connect, Samsom-uitgave over Customer Relationship Management (CRM).

1999, eindredactie rubriek ICT Nieuws voor dagblad Metro.

1999, artikelen voor Rabobank-nieuwsbrief.

1998-2001, artikelen in Emerce, vakblad over e-commerce.

1998-1999, (eind)redacteur dagelijkse elektronische nieuwsdienst Webwatch.nl.

1999, research voor En toch draait ze (jaarboek F. van Lanschot bankiers).

1996-1997, artikelen in tijdschrift WAVE en de Vrijwilligerskrant.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s