Vlooienburg en het zelfportret van Abraham Idaña

Op dinsdag 12 oktober 2021 sprak ik over de Amsterdamse multi-etnische buurt Vlooienburg (nu: Stopera) en in het bijzonder over één bewoner, de geloofsvluchteling, koopman en schrijver Gaspar Méndez del Arroyo alias Abraham Idaña (1623-1690). Deze ontsnapte in 1660 ternauwernood aan de Spaanse Inquisitie en vestigde zich in de Nederlandse Republiek waar hij met met zijn vrouw en twee zoontjes neerstreek in de Korte Houtstraat op het kunstmatige eiland Vlooienburg. Op de afbeelding hierboven staat het zelfportret dat hij toevoegde aan een van zijn manuscripten. Mijn lezing staat online bij Columbia University Libraries, te bekijken via deze link.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Help Harry en muzikaal Noord

De zaal en ontvangstruimte van Harry’s repetitiestudio  Sound Studio 10 in Noord

Sound Studio 10 aan de Parlevinker in de Banne, één van de weinige oefenruimtes voor muzikanten in Amsterdam-Noord, dreigt door snode sloopplannen van Woningstichting Rochdale en een laks en ongeïnformeerd stadsdeelbestuur te verdwijnen. Steun de strijd voor het behoud van deze muzikale parel en teken de petitie. Ook de laatste oefenstudio van Noord, in het Hamerkwartier, zal verdwijnen dankzij wanbeleid van stadsdeel Noord.

Vanaf 2014 kon je in Sound Studio 10 met je band of als solist oefenen in geluidsdichte ruimtes, ook waren er optredens, jamsessies, muzieklessen voor kinderen en zelfs ‘een rockschool voor senioren’ die – eventueel moeilijk ter been of gewoon lui – gratis kunnen parkeren. Komend najaar zal de sympathieke uitbater Harry ten Have op maandagmiddagen bandprojecten voor kinderen organiseren. En zoals de legendarische, wijze jazzdrummer Art Blakey al zei: ‘Een knul die op een saxofoon leert blazen, zal nooit een kluis opblazen; hij weet wel beter’ (interview Slagwerkkrant nr. 20, februari-maart 1987, p. 5).

Ruimte_3
Een van de luxe ruimtes van Sound Studio 10.

Ondanks het evidente maatschappelijke belang van Harry’s muziekstudio in de verder nogal geestloze Banne (bijgenaamd Banne-Lieu) meent het stadsdeel Noord dat deze ‘geen buurtbinding’ heeft en ‘te weinig aan de buurt’ zou toevoegen. In een brief schreef stadsdeelbestuurder Esther Lagendijk (cultuur) pedant de volgende woorden: ‘Ik acht uw meerwaarde in het kader van Kunst en Cultuur voor de Banne beperkt’. Harry uitte zijn onbegrip hierover in de lokale pers: ‘Noord wil zich ontwikkelen tot een hotspot voor cultuurondernemers. Ik snap niet hoe het stadsdeel dat op deze manier wil doen’. Het stadsdeel reageerde hier weer op met een warrig verhaal over een broedplaats met podium, ‘waar lokale kunstenaars werken en buurtbewoners hun talenten kunnen tonen en ontwikkelen’. In de nieuwbouwplannen is geen repetitieruimte voor muzikanten opgenomen.

Kortom, teken de petitie en help Harry de winter door.

UPDATE 9-9-21

Binnen enkele maanden zal ook de oefenruimte van Rewind Music Studio in het Hamerkwartier het veld moeten ruimen. Hierdoor is er straks in Amsterdam-Noord geen repetitieruimte meer over is voor luidruchtige bandjes en solisten. Het Hamerkwartier is voor een groot deel verkocht aan de Texaanse investeerder Hines, omdat het stadsdeel heeft verzuimd de grond te reserveren. Hierdoor zijn de huidige bewoners en pionierende bedrijfjes overgeleverd aan deze vastgoedcowboys en zullen er betaalbare goedkope huurwoningen of bedrijfsruimten komen, waaraan juist zo n grote behoefte is in Amsterdam. Het is nuttig om te weten dat dit geen vergissing is, maar actief beleid van de gemeente met betrekking tot de stedelijke rafelranden. Investeerders en bouwontwikkelaars staan voorop, bewoners en bedrijven hebben het nakijken.

Art Blakey
De helaas in 1990 overleden bandleider en jazzdrummer Art Blakey alias Abdullah Ibn Buhaina in actie.
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Slavernijverleden in UB-gebouw

West-Indisch Binnenhuis, voorheen de Voetboogdoelen aan het Singel, 1792.
Tekening H.P. Schouten. SAA 010001000528

Ter plaatse van de huidige Amsterdamse Universiteitsbibliotheek (Singel 425) vergaderden ruim een eeuw lang de bestuurders van de West-Indische Compagnie en de Sociëteit van Suriname. Gezien dit koloniale verleden en de centrale ligging zou het pand uitstekend geschikt zijn als locatie voor het Nederlandse slavernijmuseum.

Bestuur van Suriname

H.P. Schouten tekende het poortje van het gebouw aan het Singel niet voor niets in 1792. In dit jaar werd de West-Indische Compagnie (WIC), verantwoordelijk voor de beruchte Trans-Atlantische driehoekhandel op West-Afrika, de Caraïben en Noord- en Zuid-Amerika, opgeheven vanwege teruglopende inkomsten. Vanaf 1675 hadden de Heren XIX – het hoogste bestuurscollege van de handelscompagnie – hier aan het Singel vergaderd, in het ‘West-Indisch Binnenhuis’. Dit was gevestigd in de voormalige Voetboogdoelen, het clublokaal van de schutterij waarin eerder een herberg zat die tegelijk met de WIC op de fles was gegaan. De Heren XIX bepaalden het beleid ten aanzien van de slavenhandel en zaken als het aantal scheepsuitredingen en de hoogte van dividenduitkeringen. De WIC en particuliere slavenhandelaren transporteerden daartoe jaarlijks duizenden Afrikanen naar Suriname, van wie velen de overtocht en het harde plantagebestaan niet overleefden.

De vergaderzaal van de WIC aan het Singel waar stadhouder Willem V zitting neemt als bewindhebber.
Prent Simon Fokke, 1769-1773. Rijksmuseum RP-P-1944-2073

Voor het bestuur van de kolonie Suriname wilde de financieel nogal wankele WIC niet als enige verantwoordelijk zijn. De Heren XIX sloten daarom in 1683 een samenwerkingsverband met het bestuur van de machtige handelsmetropool Amsterdam en met de rijke familie Van Aerssen van Sommelsdyck. Binnen deze ‘Sociëteit van Suriname’ maakten Amsterdamse kooplieden-regenten de dienst uit: zij brachten het leeuwendeel van het kapitaal in en leverden de meeste bestuurders (‘directeuren’). De oprichtingsvergadering van de Sociëteit vond in 1683 plaats in het stadhuis op de Dam, maar daarna kwamen de directeuren net als de WIC bijeen in West-Indisch Binnenhuis aan het Singel. In het zaaltje aan de voorzijde bespraken zij de migratie van kolonisten, de aanvoer van slaafgemaakten uit Afrika, de militaire verdediging en handel en bestuur aan de overzijde van de Atlantische Oceaan.

Wapenschild van de drie participanten van de en van de directeuren Sociëteit van Suriname.
Prent Bernard Picart, 1720. Rijksmuseum RP-P-OB-57.019.

In 1770 kocht Amsterdam ook het aandeel van de familie Van Aerssen van Sommelsdyck, zodat de stad voor twee derde eigenaar werd van de Sociëteit. In zijn boek over de Sociëteit (Sociëteit van Suriname, 1683-1795. Het bestuur van de kolonie in de achttiende eeuw (Zutphen 2019)) toont Karwan Fatah-Black hoe in de tweede helft van de achttiende eeuw de investeringen in de kolonie flink toenamen zodat de suiker- en koffieplantages konden uitbreiden. Ook de sterke betrokkenheid van bepaalde Amsterdamse regentenfamilies en van de toenmalige Oranjestadhouder – een voorvader van ons huidige vorstenhuis – bij de misstanden in de kolonie komen hierin aan bod.

De binnenplaats van het West-Indisch Huis.
Handgekleurde prent uit de Atlas van Fouquet, 1760 t/m 1783. SAA 010094004254

Leegstand

Na de opheffing van de WIC in 1792 bleef de Sociëteit van Suriname nog drie jaren voortbestaan. Vanuit de Staten-Generaal Haag ontstond echter behoefte aan een centraal, gemeenschappelijk bestuur over de koloniën in plaats van de bestaande afzonderlijke organisaties. Met de fluwelen Bataafse Revolutie van 1795, waarbij de oude regentenaristocratie het veld moest ruimen, ontstond de mogelijkheid daartoe. De vervanging van enkele directeuren, die wilden dat Suriname eigendom van Amsterdam zou blijven, effende het pad voor een nieuwe koloniale bestuursorganisatie. In oktober 1795 werd de Sociëteit opgeheven en de kolonie en het bestuur overgedragen aan een centraal gestuurd ‘ministerie’: de Raad van Koloniën. Suriname was sindsdien niet langer een Amsterdams wingewest, maar een nationaal bestuurde kolonie, aldus Fatah-Black.

Singel met het voormalige West-Indisch Binnenhuis.
Tekening Gerit Lamberts, circa 1816. SAA 010097001247

Na het vertrek van de WIC, in 1792, zat het stadsbestuur in zijn maag met het grotendeels leegstaande gebouw aan het Singel. De Heren XIX hadden jaarlijks ruim achttienhonderd gulden huur betaald voor hun vergaderzaal aan de achterzijde en de Sociëteit nog eens zeshonderd. Het vertrek van deze beide instellingen betekende dus een jaarlijks verlies van 2400 gulden: een pijnlijke strop voor de stadskas. Verkoop van het gebouw was lastig en transformatie tot pakhuizen evenzeer. Ambitieuze plannen voor ombouw tot een stedelijk veilinghuis, waarvoor een uitbouw moest komen aan de achterzijde, verdwenen in een la, vermoedelijk vanwege de hoge kosten (10.000 gulden). De aangekondigde veilingen op de tekening van Schouten hebben daar dus nooit plaatsgevonden.

Wel kwam er opnieuw een koloniale overheidsinstelling in het gebouw: vanaf 1801 huisde er de Raad der Amerikaansche Coloniën, tot aan de komst van koning Lodewijk Napoleon, in 1806. In een soort stoelendans verkaste de Raad toen naar de Zijdehal aan de Groenburgwal, terwijl het ‘Zeekantoor’ vanuit het Prinsenhof aan de Oudezijds Achterburgwal juist het Singelgebouw zou betrekken om plaats te maken voor de stadhuispopulatie. Het stadhuis zou immers worden omgebouwd tot Paleis van de kersverse koning.

De afbraak van het West-Indisch Binnenhuis aan het Singel gezien vanaf de poort naar de binnenplaats.
Tekening Gerrit Lamberts, 1817. SAA 010055000279
Eerstesteenlegging van de Catharinakerk op het Singel, 1817.
Tekening Gerrit Lamberts. SAA 010094000048

Vanaf 1806 diende het voormalige West-Indisch Binnenhuis tijdelijk als kazerne voor de koninklijke garde. Na het vertrek van de Fransen zou het in 1816 gesloopt worden om plaats te maken voor de rooms-katholieke Sint-Catharinakerk. Ook het toegangspoortje is daarbij verdwenen. De ceremoniële eerstesteenlegging van het nieuwe kerkgebouw, inclusief mini-processie en nieuwsgierige blikken vanuit de omliggende huizen, op 23 september 1817 is vastgelegd door Gerrit Lamberts, evenals de inwijding op 9 februari 1820. In 1933 werd de kerk gesloten en verkocht aan de Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen.

Catharinakerk met enkele baliekluivers ervoor, kort voor de sloop in 1934.
SAA OSIM00002004821

Slavernijmuseum

Sloop van het kerkgebouw volgde in 1939, waarna vanaf 1964 de bouw begon van de nieuwbouwvleugel van de Universiteitsbibliotheek. Op het strakke ontwerp van architect J. Leupen van de Dienst der Publieke Werken kwam enige kritiek (‘koffieautomatenarchitectuur’). De twee kalkstenen reliëfs van stadsbeeldhouwer Hildo Krop bovenaan de voorgevel moeten de zeven faculteiten van de universiteit en ‘Handel en Scheepvaart’ verbeelden. In 1966 liet de universiteit ook reliëfs aan de gevel plaatsen, waaronder het drukkersmerk van de bekende 17de-eeuwse joodse uitgever, drukker en rabbijn Menasseh ben Israel.

UB-gebouw aan het Singel, 1972.
Foto G.L.W. Oppenheim. SAA 010028000226

Met de verhuizing van de Universiteitsbibliotheek naar de nieuwbouw op het Binnengasthuisterrein in het ‘Universiteitskwartier’ zal het Singelgebouw naar verwachting in de verkoop komen, evenals het naastgelegen oude Militiegebouw. Het zou de gemeente en universiteit van Amsterdam sieren als zij deze locatie kosteloos ter beschikking zouden stellen aan het nieuw op te richten nationale Slavernijmuseum. Het bijzonder centraal gelegen pand is sterk verbonden met de duistere perioden uit de koloniale geschiedenis en biedt voldoende ruimte. De UB zegt bij monde van Bert Zeeman echter andere plannen voor herbestemming te hebben.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Condooms in de Kalverstraat

De Kalverstraat in barre tijden, eerste lockdown 2020. Foto: M. Hell

Eeuwenoud is de reputatie van de Kalverstraat als bruisend winkelgebied van Amsterdam, ook al is er tegenwoordig vanwege de lockdown weinig te beleven. Minder bekend is de seksuele historie van deze handige doorgangsroute tussen het centrale plein van de stad en de Munt. In de avonduren transformeerde de straat in een officieuze tippelzone voor prostituees, terwijl mysterieuze winkels preservatieven aan de man brachten.

Ezelinnenmelk

Dankzij het charmante boekje Tussen Dam en Muntplein, de levensgeschiedenis van de Kalverstraat (Amsterdam 1949) van de Amsterdamse NRC-correspondent David Kouwenaar (1876-1957) leren we ook het buurtleven kennen van deze duurste winkelstraat van het Monopolybord. Een drijver die op de stoep van zijn ouderlijk huis een kudde ezelinnen begon te melken ten bate van het jongere broertje van de schrijver ‘dat een zwak kind is’; burgerweesjes in de bekende rood-en-zwarte dracht op zondagsmorgen naar de kerk; en ‘krantenverhuurder’, die ’s avonds na lezing de couranten kwam ophalen en tegen een lager tarief bij een volgende klant bezorgde, en een Huizer visboer die op vrijdag met zijn lichtblauw geschilderde kruiwagen midden in de koopgoot vis schoonmaakt voor de katholieke dienstbode. Tot begin twintigste eeuw was de Kalverstraat nog een ‘woonstraat’, zoals David Kouwenaar die kende. Winkeliers bewoonden zelf de appartementen boven hun zaak en slagers, bakkers, kruideniers en andere leveranciers van dagelijkse benodigdheden bedienden hun buurtgenoten. Ook tegenwoordig zijn er nog altijd bewoners te vinden in de duurste winkelstraat van Amsterdam, al staan boven de winkels opvallend veel appartementen bewust leeg.

Kalverstraat 22 (rechts), gezien in zuidelijke richting bij nacht. Uit het dagboek van Andriessen, 1807.
SAA, BB 010094000042

Kruisbaan

Een uitgaansgebied is de Kalverstraat allang niet meer. Eerder besteedde ik al aandacht aan de kroegen, koffiehuizen en eettentjes in de straat en omgeving. In zijn imposante studie naar het Amsterdamse winkelbedrijf verhaalt historicus Clé Lesger over de verschillende soorten publiek in de Kalverstraat, soms door elkaar lopend langs de fraaie etalages maar ook op eigen dagen en tijden: zo zijn er op maandagmorgen opvallend veel Noord-Hollandse boeren en op zaterdag veel Joodse Amsterdammers. Op bepaalde uren domineerden de handelaren en personeelsleden van de nabijgelegen koophandelsbeurs, terwijl op andere tijden dames en dienstmeisjes hun inkopen deden. Onder beurstijd en ’s avonds na tienen is de straat het domein van tippelaarsters of – in de laatdunkende woorden van de auteur van de Physiologie van Amsterdam uit 1844: ‘Een talrijke drom diep gevallene wezens, die met hunne schande winst doen en met hunne reeds lang verflenschte bekoorlijkheden woekeren, zweven als helsche geesten, loerende op buit, als dames en dienstboden vermomd, rond’ (p. 23).

De Kalverstraat van links naar rechts gezien naar de Dam, 1820. SAA, BB 010055000264

Die prostitutie in de Kalverstraat dateert al van de eerste helft van de zeventiende eeuw. In 1642 vereeuwigde de schelddichter Tengnagel het begrip ‘kalverstraets hoer’. Toch speelde in Amsterdam de ‘kruisbaan’, zoals het tippelgebied genoemd werd, nooit zo’n grote rol als bijvoorbeeld in Den Haag (Haagse Bos), zo schrijft Lotte van de Pol in haar studie Het Amsterdams Hoerdom (p. 116). Vergeleken met de aantallen in bordelen en speelhuizen gearresteerde prostituees bleef het aantal opgepakte tippelaarsters laag, al verschilde dat per periode. Onverstandig was de aanpak van de Joodse tippelaarster ‘Smousse Leen’. In 1712 zou ze de kapitein van de ratelwacht hinderlijk hebben gevolgd in de Kalverstraat tot aan het stadhuis. Leen was al vijf keer eerder opgepakt vanwege haar avondlijke activiteiten op de kruisbaan.

In dezelfde studie schrijft Lotte van de Pol ook over het gebruik van preservatieven. Condooms als barrièremiddel bestonden al in het oude Egypte maar werden het de achttiende-eeuwse Europa slechts op beperkte schaal gebruikt. Doorgaans ging het om promiscue mannen die de van dierendarmen gemaakte voorbehoedsmiddelen ombonden ter bescherming tegen geslachtsziekten. De schaarse referenties wijzen op anticonceptiegebruik door de elite. De stadschirurgijn Titsingh schreef in zijn boek Cypria (1742) dat mannen hem weleens vroegen naar ‘middelen, om ter hoer gaande, niet besmet te worden’, maar daaraan werkte hij niet mee. De preservatieven waren zo onbekend dat een in Den Haag gearresteerde condoomverkoper de rechter moest uitleggen hoe en waarvoor je zijn koopwaar diende te gebruiken, aldus Van de Pol (p. 130).

Omslag ‘Gescheurde bedden’ (Hilversum/Verloren 2002) van Dini Helmers met daarop de scheidingspenning van condoomkoper Uytwerf en zijn vrouw Booge.

Franse winkels

In achttiende-eeuws Amsterdam condooms relatief eenvoudig verkrijgen, zo blijkt uit een notariële akte uit 1753. De akte was opgemaakt als onderdeel van de uitvoerig vastgelegde ruzies van het echtpaar Meinard Uytwerf, boekverkoperszoon en diaken van de Waalse Kerk, en de uit Suriname afkomstige Johanna Margaretha Booge. Hun echtelijke conflicten resulteerden uiteindelijk in een ‘vechtscheiding’, bekroond met een unieke ‘scheidingspenning’ die het omslag siert van ‘Gescheurde bedden’ over gestrande huwelijken van Dini Helmers. De registers van notaris Fredrik Klinkhamer bevatten een schier onuitputtelijke reeks verklaringen à charge voorafgaand aan die separatie. Ter illustratie van het losbandige leven van Uytwerf vertelde een getuige op 16 juli 1753 dat zijn ‘condooms of vliezen’ voorafgaand aan prostitueebezoek aanschafte in de Kalverstraat. Met een prijs van acht stuivers per stuk waren condooms zeker geen optie voor de gewone man. Uytwerf kocht ze per zes stuks. Opmerkelijk detail is dat hij ze ‘over een stokje’ moest laten halen, wellicht om ze op te rekken. Uytwerf nam de preservatieven ook mee op reis naar Frankrijk, maar de meisjes waren daar ‘te mooy en te suyver’ om ze te hoeven gebruiken.

Bij welke winkel Uytwerf zijn preservatieven haalde, vermeldt de notariële akte helaas niet. Mogelijk bij een apotheker of één van de talloze ‘Franse winkels’? Laatstgenoemd verkopers van modeaccessoires stonden toch al in een kwade reuk als latente locaties voor bordelen. Ook de hoofdpersoon van de achttiende-eeuwse romanschrijver Harmanus Koning begon een Franse winkel waar vooral verstelwerk gebeurde, zo vertelt hij in zijn Ongelukkige levensbeschrijving van een Amsterdammer. Toen zijn liefje zwanger was, gingen ze maar trouwen, ‘of moeten ze denken, dat alle franse winkels hoerhuizen benne?’. In 1767 telde de Kalverstraat tenminste vier Franse winkels, allemaal gedreven door vrouwen (zusters, weduwe). Nadere bestudering van deze zaken kan nieuw licht schijnen op de kleinhandel in voorbehoedsmiddelen én in Franse modeaccessoires.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , | 1 reactie

Leven en werk van Frans de Gek

Frans de Gek op uitgave kluchtboek uit 1657.

Een van de illustere volksfiguren uit de zeventiende eeuw is Francois Schuyling (ca. 1602-1655). Deze Amsterdamse schouwburgacteur droeg de weinig subtiele bijnaam Frans de Gek, een verwijzing naar zijn komische talent op de bühne. Zijn woonhuis annex kroeg zat aan de Wortelmarkt, op de hoek van de huidige Sint Pietershalsteeg met de Oudezijds Voorburgwal.

Herberg het Beloofde Land op de kaart van Berckenrode (1625).

Bij zijn huwelijk in 1628 was Francois Schuyling/Schuijlinx nog geen kroegbaas. Hij woonde in de Kalverstraat en verdiende de kost als ‘stiklijfmaker’, een soort korsettenmaker. Na zijn trouwpartij met de weduwe van een huikmaker verhuisde hij naar een groter huis aan de toenmalige wortelmarkt, tegenover het Prinsenhof aan de Oudezijds Voorburgwal. Ze betrokken de reeds bestaande herberg het Land van Belofte, waar voorheen de Spaanse Bark uithing. Dit pand was eigendom van de bierbeschooiersfamilie Lodder, leveranciers van buiten de stad gebrouwen bier die verschillende herbergen verpachten.

Vanaf 1638 acteerde Francois Schuyling aan de Amsterdamse schouwburg. Uit de substantiële stijging van zijn speelloon tot 1642 – van 1,50 gulden tot uiteindelijk 4 gulden per optreden – blijkt de waardering voor zijn theateroptredens. Zo verdiende Schuyling tweemaal zoveel als Jeurian Baet, die met zijn vrouwenrollen toch een aardige reputatie had opgebouwd. Dat Schuyling zijn toneelwerkzaamheden combineerde met een bestaan achter de toog was gebruikelijk. Het speelloon was onvoldoende om een behoorlijk bestaan mee te bekostigen en liet zich uitstekend combineren met het uitbaten van een drankhuis. Na het overlijden van zijn vrouw, in 1645, hertrouwde hij in Sloterdijk met de 25-jarige Susanna de Fuyter. Zij was een dochter van de schilder Jacob de Fuyter op de Keizersgracht, pal naast de schouwburg (E.M. Grabowsky en P.J. Verkruijsse, ‘“Gadeloos, en onuytsprekelik van waerden”. Netwerken rondom de Amsterdamse schouwburg’, in: W. Abrahamse et al. (red.), Kort Tijt-verdrijf. Opstellen over Nederlands toneel (vanaf ca 1550) aangeboden aan Mieke B. Smits-Veldt. Amsterdam, 1996, p. 227-242, aldaar 230).

Hancocks Dikke Joosten

De bijnaam ‘Frans de Geck’ zou een verwijzing zijn naar de komische rollen waarin Francois Schuyling voornamelijk optrad. De dichter, toneelschrijver en kwebbelkous Mattheus Gansneb Tengnagel noemt hem voor het eerst zo in 1642, in zijn klucht Frik in’t veur-huys: Koom, gaet slechs mee tot Frans de Gekken op ‘t hoekje van de wortelmarkt, by de [Vlees]hal; Daer is goed wijn en bier; en over natte lippen het de tong ongelijk beter val.Holla! Roodneus, je most niet achterblijven: je moet mee gaen.

De door Tengnagel genoemde locatie komt overeen met de historische plaatsbepaling van herberg het Beloofde Land in de bronnen. Een volgende vermelding van Frans de Gek, in het voorwoord van het anoniem uitgebrachte kluchtboek St. Niklaesgift (1647), heeft tot enige verwarring geleid. Volgens E.F. Kossmann (Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche tooneel in de 17e en 18e eeuw (Den Haag 1915) p. 95) was Frans de Gek hospes (waard) van ‘Hangkocks dicke Joosten’, een komediantenherberg. In de bewuste passage gaat het echter over de herberg van Schuyling, die immers het Land van Belofte heette, maar over de muziekherberg van de Brit Eduard Hancock (ca. 1592-1654). Hancocks zaak zat in deze periode gevestigd aan het Rokin bij de beurs. ‘Dikke Joosten’ tapte daar klaarblijkelijk naast bier ook moppen en verzen aan een publiek van grappenmakers en daarbij ging ook de naam van Frans de Gek rond.

Links het oude herbergpand in 1817. Tekening door Gerrit Lamberts, SAA.

Kluchtige banketkramer

In 1655 overleed de historische naamgever van Frans de Gek. Francois Schuyling werd op 3 oktober van dat jaar begraven vanaf zijn huis aan de Wortelmarkt. Hij bleek goed geboerd te hebben, want liet zijn minderjarige dochtertje Anna een erfdeel van duizend gulden na, een speeltuin met vier woningen er op aan het Spiegelspad (later Hoedemakerspad,ter hoogte van de huidige Van Ostadestraat) aan de Amstel. Zijn weduwe hertrouwde binnen enkele maanden met een jonge wolscheerder uit Ieper. Ze bleef wonen in de herberg aan de Wortelmarkt en liet bij haar dood, in 1661, drie onmondige kinderen achter.

Twee jaar later na Schuylings overlijden verscheen in Dordrecht een nieuw kluchtboek waarin hij postuum een voorname rol speelde. De inleider van Den kluchtigen bancket-kramer of ’t leven en bedrijf van Frans de Gek (1657) noemt hem een persoon ‘welck wel gewoon was soodanighe delicate spijse te verkopen daer de moeyelijcke [vermoeide] ooren na luysteren, eensdeels by hem selfs geïnventeert [uitgevonden/verzonnen], alsoock by hem vergadert en gekookt uyt het breyn van de aldersubtijlste geesten, want hy wist wat voor delicatessen de menschelijcke herssenen van noode sijn omdat hy bykants ghelijck een ervaren medicijnmeester, of liever quacksalver, raet voor alle melancoliën heeft en alle verandringen, gelijck den chameleon, aennemen kondt’. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Francois Schuyling werkelijk de bedenker was van de belegen humor in dit boekwerk.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Vlooienburg in beeld

Reconstructie van de Lange Houtstraat bij hoek Korte Houtstraat richting de Leprozengracht.
Mikko Kriek/Tijm Lanjouw, 4D Research Lab, UvA, 2020.

Met een tentoonstelling in het Joods Historisch Museum en de première van een documentaire staat het verdwenen Vlooienburg (nu Stopera/Waterloopplein) volop in de belangstelling. De grootste bloei beleefde de multi-etnische en grotendeels Joodse buurt in de zeventiende en achttiende eeuw. Het NWO-onderzoek naar de bewoners en hun materiële cultuur loopt nog door tot eind 2021. Het 4D Research Lab van de UvA produceerde alvast bovenstaande historische reconstructie van de 17de-eeuwse Lange Houtstraat, die Vlooienburg doorsneed.

Het is interessant is te zien hoe de verschillende religieuze gezindten naast elkaar woonden in deze straat op Vlooienburg, in de tweede helft van de zeventiende eeuw (ca. 1650-1700). Op de hoek rechts zat aanvankelijk een bakkerij, later in de eeuw poogde een onfortuinlijke Utrechtse boomkweker er een slijterij uit te baten. Beiden waren niet-Joods. Daarnaast woonde een Sefardische zijdehandelaar uit Madrid, wiens buurman dan weer een gereformeerde waagdrager was. Achter het lage gebouwtje zat een vroegmodern vermaakscomplex, de kaatsbaan. Kaatsen was een vroege vorm van tennissen, ongeveer zoals de Franse afbeelding hieronder toont.

Interieur kaatsbaan op het omslag van Le Jeu royal de la paulme (Parijs1632).
Het L-vormige gebouw is het kaatsbaancomplex in de Lange Houtstraat (uitsnede Berckenrode, 1657).

De ‘Joden kaatsbaan’ op Vlooienburg was in gereformeerde handen. Toen het kaatsen uit de mode raakte, mede door de opkomende kolfsport, verliep de bijbehorende herberg in de Lange Houtstraat. Rond 1675 kwam er prostitutie in het pand. En een Joodse uitbater verdiende tijdelijk kapitalen aan een illegaal gokhuis met valse dobbelstenen. In de achttiende eeuw maakten de eigenaren paardenstallen van gokhuis en kaatsbaan.

Naast het kaatsbaancomplex bezat drukker en uitgever Immanuel Benveniste twee panden. Benveniste, een migrant uit Venetië, drukte er onder meer de eerste ongecensureerde uitgave van de Babylonische Talmoed. Op een verdieping boven hem woonde Leonarda Nunes alias Rachel Nunes de Castro uit Sevilla. Ze was met haar dienstmeisje – de vijftienjarige Anna Lopes – naar Holland gevlucht om de brandstapels van de inquisitie te ontlopen en haar geloof te kunnen belijden. Ze deelde de etage met Beatris Rodriguez, eveneens een Sefardische vrouw uit Sevilla. In 1656 probeerde de biologische moeder van Anna Lopes om haar terug te halen. Die poging mislukte: buurtbewoners verjoegen de Spaanse ‘ontvoerders’.

Amsterdam: Benveniste Talmud in: Printing the Talmud
Het drukkersmerk van Benveniste.

Verderop in de Lange Houtstraat woonden nog een gereformeerde turfdrager en een Joodse chirurgijn die later werd opgevolgd door een gereformeerde beroepsgenoot uit Leeuwarden. Op de hoek van de Leprozengracht (nu ter hoogte van de ingang van de Stopera parkeergarage) woonde en werkte de boekhouder Joshua Sarphati Pina, kleinzoon van een van de vroegste Iberische vluchtelingen. In 1664 publiceerde hij zijn boek over het toenmalige internationale betalingsverkeer met wisselbrieven. Dat verkocht hij vanuit zijn eigen huis in de Lange Houtstraat. Met enige succes, want er verscheen ook een Franse vertaling die in 1717 nog altijd te krijgen was.

Zo bood dit kleine stukje Lange Houtstraat onderdak aan uiteenlopende personen. Enkelen genieten enige bekendheid, maar van de meesten zullen weinigen ooit gehoord hebben. Gecombineerd archeologisch en historische onderzoek zal de bewoners van deze vergeten buurt een prominentere plaats in de geschiedenis geven.

Vlooienburg aan het eind van de 19de eeuw, gefotografeerd vanaf de Zuiderkerk.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , | Een reactie plaatsen

De Ware Aap op de Zeedijk

Altijd al willen weten hoe het nou precies zit met herberg het Aapje op de Amsterdamse Zeedijk? In de laatste editie van het maandblad van het eerbiedwaardige genootschap Amstelodamum (afl. 3-2020) antwoord op de vraag waar je nu werkelijk in de aap kon logeren, alsmede een beknopte geschiedenis van de uitgaanscultuur op de Kop van de Zeedijk. Kortom, lees dat blad (verkrijgbaar bij de betere boekwinkel).

Interieur van het Aapje op Zeedijk 1 tijdens een grondige verbouwing in mei 2020. Foto: M. Hell.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Navalny

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , | Een reactie plaatsen

Kaalslag in de Kalverstraat

IMG_0716

Kalverstraat, Amsterdam, in april 2020. Foto: M. Hell

Een desolate Kalverstraat is een zeldzaam beeld. Toch is het niet voor het eerst dat het publiek wegblijft uit deze bekende Amsterdamse winkelstraat. Aan het eind van de zeventiende eeuw was het geen dodelijk virus maar een economische crisis die de middenstand schade berokkende. Een van de gefailleerde zaken zat op de hoek van de Papenbroeksteeg, tegenwoordig ontsierd door een grotendeels glazen pui. Ooit klopte hier, in het voormalige ‘Paradijs’ van Pompeius Occo, het hart van de Franse gastvrijheid en gastronomie.

herbergen Kalverstraat op Berckenrode tweede druk.jpg

Hof en Graaf van Holland

Het eerste gedeelte van de Kalverstraat vanaf de Dam was een gewilde vestigingslocatie voor herbergiers (zie kaartje hierboven). Ook toen betaalden ze al torenhoge huren voor de winkelpanden. In de zeventiende eeuw trok de ‘koopgoot’ ruimschoots passanten, vanwege de tientallen boekenzaken en modewinkels en de nabijheid van het stadhuis en de koophandelsbeurs aan het Rokin. Uitbaters van drankhuizen hier profiteerden van de kapitaalkrachtige doelgroep van lokale en vreemde kooplieden, regenten, makelaars en andere beursbezoekers.

Lopend vanaf de Dam kon je aan de rechterkant van de Kalverstraat achtereenvolgens terecht in de oude herberg het Hof van Holland (huidig nr. 8) en in de Graaf van Holland (nr. 12), beide respectabele zaken. Het Hof van Holland beleefde zijn glorietijd aan het begin van de zeventiende eeuw, toen het fungeerde als logement voor gasten van het stadsbestuur. Naast Nederlandse hotemetoten zoals landsadvocaat Oldenbarnevelt stond hier in 1610 de ambassadeur van de sultan van Marokko op de stoep, met zijn tolk Samuel Pallache en een omvangrijk gevolg. Deze Ahmad ben Abdallah al-Hayti al-Maruni tekende het eerste officiële (vrijhandels)verdrag tussen een Europese natie en een niet-christelijk land. Belangrijker was echter de aanschaf van oorlogsschepen, iets waarvoor de gezant in handelscentrum Amsterdam moest zijn. Hij spendeerde ruim achttienhonderd gulden in de herberg, waarmee dit tot de duurste diplomatieke bezoeken uit de Bestandsjaren behoorde.

Afb Graaf van Holland Loterijkantoor_Isaak_Ouwater (1).jpg

De Graaf van Holland in de Kalverstraat, uitsnede van: De boekhandel en het loterijkantoor van Jan de Groot. I. Ouwater, 1779. Rijksmuseum.

Twee huizen verder dan het Hof van Holland zat de Graaf van Holland. Deze herberg was in eigendom van de door Rembrandt geportretteerde Jan Six. Er kwamen regenten en kooplieden, maar ook deurwaarders, herbergiers, reders, makelaars en – niet nader omschreven – joodse klanten. Ter linkerzijde van de Kalverstraat waren op de beide hoeken van de Papenbroeksteeg twee andere herbergen te vinden. De Gouden Leeuw op de zuidhoek van de steeg (Kalverstraat 15) werd uitgebaat door een familie uit Bentheim. Een bekende bezoeker was de prentkunstenaar Romeyn de Hooghe, die immers om de hoek woonde. Ertegenover (Kalverstraat 13) zat het Schild van Frankrijk alias de Plaats Royaal, de vreemdelingenherberg waarop we ons nu zullen toespitsen.

Aan het begin van de zeventiende eeuw heette de Papenbroeksteeg nog Popiussteeg. Deze naam herinnerde aan de fameuze Fugger-factor Poppe Okkesz (1483-1537), beter bekend als Pompejus Occo. Diens woon- en werkhuis Het Paradijs bestond uit twee grote panden tussen het Rokin en de Kalverstraat en bood onder meer onderdak aan zijn bibliotheek met circa tweeduizend titels, waarvan de Bijzondere collecties/Allard Pierson onlangs twee exemplaren heeft verworven. Na Occo’s dood bewoonde zijn zoon, burgemeester Sijbrant Occo (1514-1587), het dubbele huis, tot diens uitzetting tijdens de Alteratie, de bestuurlijke omwenteling van Amsterdam in 1578.

reconstructie Paradijs occo.jpg

Rechts van de Papenbroeksteeg de Rokinzijde van Het Paradijs van Occo. Reconstructie en weergave: 4D Research Lab, Loes Opgenhaffen.

Trouble in Paradise

In 1606 werd Het Paradijs verkocht onder de huisnaam de Zwarte Leeuw. De nieuwe eigenaar was de van oorsprong Antwerpse koopman Marten van Papenbroeck (1567-1640), die hiervoor het voor die tijd meer dan aanzienlijke bedrag van 12.575 gulden neertelde. Met een vermogen van meer dan het tienvoudige, grotendeels verdiend in de risicovolle maar lucratieve Straatvaart in het Middellandse Zeegebied, behoorde hij tot de financiële elite van zijn tijd. De katholiek gebleven Van Papenbroeck liet een gevelsteen met zijn familiewapen aanbrengen aan de achterzijde van zijn woonhuis. Het gedeelte aan de Rokin-kant verhuurde hij onder de oude huisnaam en later als het Kameel; hier zou later wijnhuis Bordeaux en nog later koffiehuis de Baaltjes uithangen. De Papenbroeckjes betrokken zelf het pand aan de Kalverstraat, waar ze in een huiskapel katholieke erediensten organiseerden.

Gevelsteen Papenbroeck Kalverstraat13.jpg

Gevelsteen met het familiewapen van Papenbroeck, vermist sinds 1992.

Na Marten van Papenbroecks overlijden, in 1640, woonde zijn weduwe nog enkele jaren op Kalverstraat 13, totdat zij verhuisde naar de Herengracht waar zij alweer een huiskapel liet inrichten. Hun zoon Johannes woonde in 1655 kortstondig in de Zwarte Leeuw, maar verhuisde nadat zijn vrouw en hun kind beiden waren overleden in het kraambed. Het vruchtgebruik van Kalverstraat 13 kwam toe aan zijn zuster, Maria van Papenbroeck. Zij was getrouwd met de Vlaamse jonker Jacob de Raet (gest. 1690), heer van Reet, Waarloos en Ter Linden. Deze woonde in Antwerpen, waar zijn vrouw in een klooster trad. De heer van Reet verhuurde zijn huis in Amsterdam als herberg. De vroegst bekende uitbater, Jean François Cartel uit Wallonië, betaalde een hoge jaarhuur maar kreeg daarvoor wel de beschikking over een goedlopende herberg op een populaire locatie. Zijn wijnvoorraad wijst op behoorlijke omzetten: op één peildag in 1657 bevatte zijn kelder onder meer twee okshoofden (ruim 460 liter) bordeaux, 24,5 kannen andere Franse wijn en een geheel gevulde ton (ca. 150 liter) Spaanse wijn.

Met name beursgangers – die slechts het steegje vanaf de Beurs aan het Rokin moesten uitlopen – en Franse reizigers klopten aan bij het Groot Schild van Frankrijk, zoals Cartel zijn herberg noemde. Bekender was echter de alternatieve herbergnaam Plaats Royaal, aangezien Joseph de la Vega deze vermeldt in zijn Confusión de confusiones. In de avonduren vergaderden hier de leden van het ‘Collegie van de Actionisten’. De grotendeels joodse aandelenhandelaren sloten er hun ‘termijncontracten’, een risicovolle handel waarmee zij in korte tijd veel geld konden winnen – of verliezen. Hun avondlijke handelsactiviteiten leidden tot burengerucht: in 1672 moest de schout eraan te pas komen omdat Cartel zijn beursklanten bediende na de officiële sluitingstijd van half tien ‘s avonds.

Afb Keizerskroon BB 010097001743.jpg

De Keizerskroon (Kalverstraat 71), anonieme tekening, 1725. SAA

Behalve beursgangers bezochten ook boekverkopers de Plaats Royaal. In 1671 spraken Johan van Waesberge en Johan van Someren er bijvoorbeeld plannen voor een heruitgave van de Beschrijving van Batavia. De bijeenkomsten van de boekverkopers of beursgangers konden plaatsvinden op een van de private bovenkamers of op de begane grond in de publieke zaal, eventueel afgeschermd met een beschilderd kamerscherm. De rest van het huis was in gebruik als logement en privégedeelte voor de waard en diens gezin. Cartel was na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwd met Francoise Barbier de la Montagne Zij was een dochter van Simon Barbier ‘La Montagne’, de waard van veilingherberg de Keizerskroon verderop in de Kalverstraat (nr. 71, nu: Parfumerie Douglas). Evenals Barbier La Montagne en hun huisbaas was het echtpaar Cartel-Barbier katholiek: ze lieten hun kinderen dopen in de Franse Kapel aan de NZ Voorburgwal, bediend door de Orde van de Karmelieten. In 1674 werd het vermogen van Cartel geschat op tweeduizend gulden – een bescheiden kapitaaltje.

Na de dood van uitbater Jean Cartel –begraven in de nabijgelegen NZ Kapel in 1677 – hertrouwde zijn weduwe met een Duitse chirurgijn. Ze verhuisden naar de Keizerskroon, waar ze als herbergierskoppel aan de slag gingen. De nieuwe waard van de Plaats Royaal op nr. 13 was François Sellier (ca. 1645-1688), een 31-jarige kok uit het Noord-Franse Abbeville (Picardië). Deze was geenszins katholiek – zoals ik eerder dacht – maar protestants; ik had hem verward met een gelijknamige koopman uit Parijs. In 1676 trouwde hij met de Utrechtse Margriet van Seventer, die hoogstwaarschijnlijk dienstmeid of kokkin in dezelfde herberg was.

De verstandige kock, of sorghvuldige huyshoudster. Uitgegeven in Amsterdam in 1668.

Titelprent van De verstandige koek ofsorghvuldige huyshoudster (Amsterdam 1668). Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Sellier had een goede culinaire reputatie. In oktober 1678 mocht hij namelijk ‘spijs’ leveren voor het onthaal van D’Avaux, de ambassadeur van Frankrijk die de Vrede van Nijmegen had ondertekend namens de koning en met alle egards werd ontvangen in de Handboogdoelen. De keuken van de Plaats Royaal was genereuzer ingericht en uitgerust dan die in andere herbergen. Het voorste gedeelte was geschikt om gasten te ontvangen, en achter twee gordijntjes was een bedstede waar de knecht sliep. In het ‘achterkeukentje’ vond het koken plaats, met potten, pannen en een spit. Sellier en zijn keukenpersoneel hadden daarbij gezelschap van twee kanaries in een kooi. Het keukengerei (visketel, taart- en braadpannen, hangijzers, schuimspanen en kommen) haalden zij uit de provisiekelder, terwijl voorraden specerijen, zoals een partij peper, op de twee pakzolders boven lagen opgeslagen.

In financieel opzicht deed Sellier het minder best dan in de keuken. In 1679 moest hij verschijnen voor de commissarissen van de desolate boedelkamer, belast met het afhandelen van schuldzaken. Taxatie van zijn inboedel leverde krap tweeduizend gulden op. Sellier sloot een akkoord met zijn grootste crediteurs, aan wie hij ruim 114.000 gulden schuldig was. Dit uitzonderlijk hoge bedrag kan niet zijn opgebouwd uit achterstallige betalingen aan voedsel- en drankleveranciers. Het lijkt erop dat de waard zich heeft vergaloppeerd aan de risicovolle aandelenhandel van zijn klanten.

uitsnede Nieuwe Plaats Royaal Berckenrode 1647 UZFA00037000001.jpg

Kalverstraat 66 (witte pijl), waarnaartoe Sellier verhuisde met zijn herberg de Plaats Royaal . Uitsnede kaart van Berckenrode.

Rond 1680 verhuisden Sellier en zijn vrouw van de hoek van de Papenbroeksteeg naar een goedkoper huurpand in de Kalverstraat (nr. 66, nu onderdeel van modehuis Zara, zie kaartje hierboven met witte pijl). Hier hingen zij de Nieuwe Plaats Royaal uit. In 1681 logeerde de Franse komedieschrijver Jean François Regnard (1655-1709) bij ‘Cellier’ in de Kalverstraat, maar beroemde bezoekers konden het neergaand tij niet keren. In het laatste kwart van de zeventiende eeuw was het Amsterdamse herbergwezen, net als de rest van de stedelijke middenstand, ernstig in mineur. Door de onzekere economische fase en onveranderd hoge huurprijzen talloze diverse drankhuizen op de fles.

In 1690 raakte ook Margriet van Seventer, inmiddels weduwe van Sellier en zelfstandig uitbaatster van de Plaats Royaal, in de financiële problemen. Aan de commissarissen van de boedelkamer vertelde zij dat de medische uitgaven (aan dokters, apothekers en chirurgijns) hoog opliepen. Het huishouden – inclusief kost- en inwoning van de knecht en dienstmeisjes – kostte haar jaarlijks achthonderd gulden en de jaarhuur voor de herberg bedroeg circa negenhonderd gulden. Dat was minder dan de huur van de oude locatie op nr. 13 maar toch een aanzienlijk bedrag. De uitstaande schulden van de waardin aan externe leveranciers, zoals de wijnkoper, slager en kaarsenmaker, vielen daarbij in het niet.

Eetpiraten en weglopers

Een aantal herberggasten van de weduwe Sellier was onverwacht vertrokken en liet onbetaalde rekeningen achter. Zoals enkele Franse militairen, de hofmeester van een ‘madam Souchon’ en heren uit Den Haag en Leeuwarden. Een andere wanbetaler was Jean Maximilien Lucas (gest.1697) uit Rouen, een controversiële courantier en uitgever. Na zijn verbanning uit Amsterdam, in 1686, liet hij in de Plaats Royaal een onbetaalde rekening achter van 111 gulden. Sommige kamers verhuurde de weduwe Sellier voor langere tijd aan kommensalen. Bij het opmaken van de boedelbeschrijving vanwege het faillissement lagen er in de zijkamer bijvoorbeeld nog spullen van een kapitein Tack, waaronder diens Japonse rok, 25 boekjes en zijn degen en geweer. Het voorhuis van de herberg was karig versierd met drie oude schilderijen, drie landkaarten, een wapenbord en een ragebol. De tien overige vertrekken waren genummerd en bevatten slaapplaatsen, beddengoed, stoelen en tafels. Kamer nummer drie, de voormalige zaal, was voorzien van twaalf stoelen, drie tafels, een verkeerbord voor dobbelspelen en het kamerscherm om de ruimte in tweeën te delen.

IMG_0710.JPG

Links bij de steiger was zo ongeveer de nieuwe locatie van de Plaats Royaal, Kalverstraat 66. Foto: M. Hell

De economische crisis en de periodieke oorlogen tussen Frankrijk en de Republiek hadden kwade gevolgen voor het Amsterdamse herbergwezen. De op Franse gasten georiënteerde logementen in de Kalverstraat zagen hun bezoekersaantallen teruglopen. Ook de opvolger in de Plaats Royaal – Pieter Dougny – kon het zakelijk niet bolwerken. Hij presenteerde zichzelf als ‘commensaalhouder’, maar zijn logees waren slecht van betalen. Tussen 1688 en 1691 lieten enkele van zijn slapers een gezamenlijke schuld achter van ruim vijftienhonderd gulden. Dougny registreerde de bedragen van zijn ‘weggelopen’ gasten in het schuldboek, waaruit blijkt dat vijftien van de 28 klanten een Franse achtergrond hadden. Mede vanwege zijn onbetrouwbare gasten kwam ook Dougny in betalingsmoeilijkheden; in 1691 meldde ook hij zich bij de boedelkamer. Hij betaalde zijn schuld aan zijn huisbaas met de opbrengst van zijn inboedel, behield alleen één à twee hemden voor hem en zijn vrouw. Hij stond dus letterlijk in zijn hemd.

IMG_0703.JPG

Kalverstraat 13 en 15 met daartussen de Papenbroeksteeg in april 2020. Foto: M. Hell

Terug naar Kalverstraat 13, het voormalige Paradijs. Daar had Pieter de Graaf, een voormalige kleermaker uit Roermond, het over een andere boeg gegooid. In overeenstemming met de heersende mode was hij met zijn Leidse vrouw Maria Sluijmers een koffiehuis begonnen, het Royale Koffiehuis. In 1683 adverteerde hij voor zijn nieuwe zaak waar behalve koffie ook een ‘pil tegen scheurbuik’ te krijgen was. Tien jaar later, in 1693, protesteerde De Graaf tegen de heffing van de belasting op koffie en andere non-alcoholische dranken. Kort daarna failleerde hij, volgens eigen zeggen omdat hij jaren op rij ‘van God besocht’ was geweest met ‘neeringloosheijt’. Hij had ook geen financiële buffer, als ‘een man, die sonder capitael off middelen de koffyneering heeft bij der hant genomen’.

Schulte.jpg

Folder van modebedrijf Schulte met de nieuwe gevel van Kalverstraat 13. SAA.

Na het faillissement van De Graaf bleef Kalverstraat 13 in gebruik als koffiehuis. In 1742 gaf de toenmalige koffieschenker een jaarinkomen van tweeduizend gulden, terwijl zijn huur ruim elfhonderd gulden bedroeg. Later in de achttiende eeuw veranderde de naam in Het Hollandse Huis en een eeuw later kwam er de modewinkel van de Gebroeders Schulte erin. In 1901 kregen zij van de gemeente vergunning voor sloop en hogere bouw. Zonder protest werd het legendarische pand in het volgende jaar gesloopt en opnieuw gebouwd, ook nog eens hoger dan wenselijk was. In 1914 viel een glazenwasser van de derde verdieping zwaargewond neer op het plaveisel van de Kalverstraat.

Café Restaurant Winkels Kalverstraat 11-13. PBKD00358000014.jpgmenu Winkels 1922.jpg

Tijdens het Interbellum zou het mondaine café-restaurant van Charles P.J. Winkels (Kalverstraat 11-13) de oude culinaire glorie op deze locatie doen herleven. Het in keurig horecafrans opgestelde menu voor het openingsdiner (4,50 gulden) was niet mis, evenmin als de werktijden van de kelners (tachtig uur per week). De traditionele huzarensalade, kreeftenmayonaise en ’s winters zuurkool met worst werden ‘hoogst verleidelijk’ opgediend, als we de verslaggever van het Nieuwsblad van het Noorden mogen geloven (13-08-1924). Na tien jaar stortte de selfmade restaurateur zich op en nieuw avontuur – het Lido aan de Leidsekade. Onder het nieuwe management ging het café-restaurant in de Kalverstraat algauw op de fles, waarmee in 1936 veertig mensen op straat stonden, nog afgezien van de orkestleden.

Na de oorlog maakte restaurant Winkels een succesvolle doorstart, waarbij de Quick Lunch ‘voor hen die haast hebben’ en het amusementsorkest van Freddy Hull in de Dancing Cosy Corner de grote publiekstrekkers waren. Tot de nieuwe uitbater er in 1953 onverwacht de brui aan gaf, en de 33 personeelsleden op straat zette. De Kalverstraat verloor als uitgaansgebied steeds meer terrein aan het Rembrandt- en Leidseplein. De komst van boekhandel De Slegte naar Kalverstraat nr. 13 leek wel een terugkeer naar de zeventiende eeuw, toen er op het eerste stukje straat aan de oneven zijde vijf boeken- en kaartenwinkels zaten.

Hotel Polen Kalverstraat 1977 BB 010122014273.jpg

Het gapende gat na de brand van Hotel Polen in 1977, waarbij 33 gasten omkwamen en de boekencollectie van De Slegte in de as werd gelegd. SAA.

In 1977 sneuvelden de huizen in het gedeelte Papenbroeksteeg/Kalverstraat tijdens de verwoestende brand van Hotel Polen – waarover later meer. Toen in 1983 ook het tegenovergelegen Hotel Suisse na een brand verdween, was de kwaliteitshoreca uit de Kalverstraat verdwenen. Tegenwoordig kan de hongerige passant uitsluitend terecht in een filiaal van fastfoodketen McDonald’s.

In een speciale editie van de Straten van Amsterdam van AT5 geef ik een rondleiding langs de locaties van het herbergverleden van de Kalverstraat. Meer informatie is te vinden in De Amsterdamse herberg, dat in derde druk voorradig is bij uitgeverij Boom. Een gratis exemplaar van dit boek is te winnen voor wie een toepasselijk gedicht weet te maken op de culinaire geschiedenis van de Kalverstraat.

IMG_0724.JPG

De achterkant van de Papenbroeksteeg, uitkomend op een compleet verlaten Rokin, april 2020. Over de architectuur kunnen we maar beter zwijgen. Foto: M. Hell

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Levende en dode beestenboel

Botermarkt Schenk ca 1740 BB 010097016072

De Witte Olifant aan de Botermarkt is het lage pand in het midden. Prent va. 1740, SAA

De Amsterdamse herbergen Witte Olifant en Blaauw Jan waren voorlopers van de moderne dierentuin én van de huidige dierenspeciaalzaak. Gasten vergaapten zich er aan exotische diersoorten en vergrepen zich aan de drank maar kochten er ook ‘geleerde goudvinken’. Twee boedelinventarissen schijnen nieuw licht op beide drankhuizen.

Witte Olifant

Herberg de Witte Olifant op de Botermarkt (tegenwoordig Rembrandtplein) is bekend geworden dankzij de horecapionier Bartel Verhagen. Hij vernoemde de zaak naar zijn talentvolle Indische vrouwtjesolifant, met wie hij jarenlang door Europa had getoerd. Tijdens jaarmarkten en ook op de kermis rond het plein voor de herberg blies zijn olifant menuetten op een trompet, schoot ze met een musket en speelde ze met een hond of aardvarken.

Onder de opvolgers van Verhagen groeide de herberg uit tot een populaire menagerie met exotische dieren, zoals een levend ‘waterpaard’ (tapir), een grote schildpad, een aap en een Arabisch schaap met vier hoorns. Bezoeker Jan Velten tekende enkele dieren en nam reclameprenten voor bezichtigingen op in zijn manuscript ‘Wonderen der natuur’. Ook tekende hij een man die uitbater Verhagen zou moeten voorstellen, maar die daarvoor te jong lijkt. In 1706 kocht Hendrik de Wilde, een notaris gespecialiseerd in dierenzaken, de Witte Olifant. Voor enkele honderden guldens per jaar verhuurde hij de herberg aan uitbaters, zoals Joannes Hofstede. Deze bood ook logies aan in twee aparte vertrekken.

Jan Velten_155R

Het Arabische schaap met de vier horens uit Veltens album. Artis Bibliotheek, Allard Pierson.

Opgezette aapjes

De Witte Olifant was al wat verlopen toen Nicolaas Thomesen Sebelos zich aandiende als huurder, rond 1714. Deze voormalige hovenier uit Sonderborg (Denemarken) liep al tegen de zestig en had weinig geluk met zijn nieuwe bestaan achter de toog. Door hoge ziektekosten voor hemzelf en zijn gezin, niet-betalende logeés en achterstallige rekeningen van leveranciers raakte hij in betalingsmoeilijkheden. Bij zijn faillissement in 1721 bleek dat er van de menagerie weinig was overgebleven dan 48 opgezette vogeltjes, zes opgezette aapjes, vijf geraamtes van katten, een otter en een reiger, zeventien stuks ‘uytgevult zeegoet’ (opgezette zeediertjes) en negen flesjes met ‘slangetjes en ander goet’.

Gezien de achtergebleven jenever en 46 kelkjes, 24 roemers en 22 bierglazen stond vooral de drank centraal in de Witte Olifant. Volgens het bord boven de ingang waren er dan ook veelderhande bieren’ verkrijgbaar. Rond 1742 huurde Arnold van der Beuck de herberg, voor vierhonderd gulden per jaar (zijn jaarinkomen werd geschat op zevenhonderd gulden). Hoewel het geen menagerie meer was, waren er tot aan het eind van de achttiende eeuw nog ‘geleerde goudvinken’ te horen. Na afloop van de voorstelling konden klanten de slimme zangvogeltjes kopen.

Exotische dieren in historisch Amsterdam. - Vroege Vogels - BNNVARA

Ook de andere bekende Amsterdamse dierenherberg, Blaauw Jan, was deels een dierenwinkel. Eind zeventiende eeuw was oprichter Jan Barentsz Westerhof bij herberg de Hoop (Kloveniersburgwal (huidig nrs. 87-89) een succesvolle menagerie begonnen met een indrukwekkende collectie natuurwonderen, zoals ‘de koning van de wouwouwen’ (koningsgier, hierboven afgebeeld met zijn baasje). Tsaar Peter de Grote bezocht zijn herberg, in 1698, evenals de eerdergenoemde tekenaar Jan Velten. Volgens hem gaf Blaauw Jan weinig om geld: hij ging dan ook failliet. Als uitbater werd hij in 1703 opgevolgd door de reeds ervaren menageriehouder Nicolaas de Munnick, voorheen uitbater van de Witte Olifant. Op de luifel prijkte een gouden kasuaris en binnen waren bijzondere vogels uit alle werelddelen te zien.

Jan Velten

Blaauw jan Westerhof met zijn beesten- en bezoekersboel in Veltens album. Artis Bibliotheek, Allard Pierson.

Geregeld kreeg De Munnick nieuwe gevederde vrienden binnen uit Oost- en West-Indië, waarvoor hij dan adverteerde in de courant. Kleinere vogels, zoals kanaries, waren binnen te koop. De acts en de reclame-uitingen van De Munnick werden allengs creatiever: van een struisvogel ‘die yzer en staal in zyn maag verteerd’ tot vogels die konden spreken en zingen als mensen ‘dat het wel Tovery gelykt wannéér zy haar hooren spreeken’. Bij het overlijden van De Munnick bleek dat hij niet alleen levende have in zijn menagerie had. Naast een pratende raaf en ekster, een steenuil, vier fazanten en natuurlijk ‘de koning der wouwwouwen’ bezat hij 32 flessen met ‘gedierten in vocht’, kennelijk geprepareerde rariteiten. Ook in de keuken waren vogels (drie bonte en vijf grijze kanariepietjes), evenals in de kamer bij de haard waar onder meer drie nachtegalen zongen, twee lijsters floten en één hond blafte. Overal in de herberg hingen kooien met vogeltjes van allerlei pluimage. Opvallend was dat er ook een kanariepiet bij een klant ‘om te proberen’ uit logeren was geweest.

Jan Velten_145V

Vogeltjes in en uit hun kooi in Jan Veltens album. Artis Bibliotheek, Allard Pierson.

Na het overlijden van De Munnick, in 1710, trouwde een van zijn dochters met Evert Metz, een telg uit een herbergiersfamilie uit Rinteln (Nedersaksen). De broers van deze Metz waren uitbaters van enkele vermaarde Amsterdamse herbergen, zoals de Keizerskroon (Kalverstraat). Onder het beleid van Metz breidden de attracties van Blaauw Jan verder uit. Hij verdiende zowel aan opgeld en drankjes tijdens veilingen als aan entreeheffing voor nieuwsgierige bezoekers. In 1716 liet Metz een partij bontgekleurde kanaries in zijn huis verkopen; daarnaast waren er ook veilingen van niet-levende producten, zoals boeken, textiel, thee, juwelen, schilderijen en beeldhouwwerken. Voor de menagerie had hij nieuwe dieren aangeschaft, zo blijkt uit een boedelinventaris uit 1727. Naast drie apen en een stekelvarken waren er dertig vogels te zien, waarvan de twee kasuarissen en een kroon(kraan)vogel het hoogst getaxeerd werden. Verder waren er inmiddels 42 flessen met rariteiten op sterk water, zeven opgezette vogels, een opgezette krokodil, zes geraamten en twee paar pantoffels van mensenhuid.

Voor het verdere verhaal van Blaauw Jan – inclusief de reus Cajanus (2,25 meter lang) en een leeuw, die grommend over een door een bibberende dienstbode vastgehouden stokje moest springen – verwijs ik naar mijn boek De Amsterdamse herberg.

(veel dank aan Hans Mulder van de Artis Bibliotheek, Allard Pierson, voor de afbeeldingen uit Veltens album)

Geplaatst in artis, blaauw jan, herberg, inns, jan velten, naturalia, Uncategorized, vogels, Witte Olifant | Een reactie plaatsen